TJ ORION

______________________________________________________

Orion je jezdecký oddíl, který se nachází kousek od centra Prahy, a právě pražským dětem nabízí možnost trávení volného času trochu mimoměstsky – u koní. Členové oddílu se pod dozorem zkušených cvičitelů podrobují výcviku v jedné z disciplín, které se v Orionu provozují – voltiži, parkuru a drezuře. Cílem hodin je zlepšit dovednosti dětí natolik, aby byly schopné se s úspěchem účastnit závodů, popř. mistrovství. Kromě jízdy na koni se děti učí v oddíle zodpovědnosti i schopnosti postarat se o druhé, práci v týmu. 

Nedílnou součástí orionských aktivit je provoz hipoterapie, léčebné metody, jež pomáhá pacientům s dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou mozkomíšní sklerózou i nevidomým. Někteří klienti se později zapojují i do běžného tréninkového provozu jezdeckého oddílu a učí se paravoltiži či paradrezuře. Parkur/Drezura

Paravoltiž
Voltiž


Rušná Praha nabízí mnoho volnočasových aktivit, ale jen při málokterých si člověk odpočine tak dobře jako při fyzické práci u koní a jízdě na jejich hřbetě.